Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vzťah podnikovej kultúry a riadenia ľudských zdrojov
Stav témy: schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko: Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Abstrakt: Podniková kultúra pôsobí na všetky formalizované činnosti riadenia ľudských zdrojov a prostredníctvom nich pôsobí na zamestnancov, aby sa správali žiadúco a zodpovedne. Funkcie riadenia ľudských zdrojov sa môžu uplatniť zasa ako nástroj formovania a presadzovania podnikovej kultúry. Vzťah podnikovej kultúry a riadenia ľudských zdrojov je obojstranný.
Zrušené: áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia