Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Systém separovaného zberu komunálnych odpadov vo vybraných obciach
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Žaneta Pauková, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Regional Bioenergy - FESRD
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary: Cieľom diplomovej práce je analyzovať a zhodnotiť stav triedeného zberu komunálnych odpadov vo vybraných obciach (doplníme názvy). Čiastkovým cieľom záverečnej práce je na základe dotazníkovej metódy zistiť záujem obyvateľov o separovaný zber a mieru informovanosti občanov o problematike odpadového hospodárstva. Na základe výsledkov navrhnúť opatrenia zabezpečujúce zlepšenie súčasného stavu nakladania s komunálnom odpadom triedením.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.