Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Riadenie kariéry zamestnancov podniku
State of topic: approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Management - FEM
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie procesu riadenia kariéry vedúcich zamestnancov vo vybranom podniku a vypracovanie konkrétneho plánu.

There are no limitations of the topic