Přehled vypsaných témat - Katedra manažmentu (FEM)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Riešenie záťažových situácií na pracovisku
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště: Katedra manažmentu (FEM)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je, na základe zadefinovania záťažových situácií vyskytujúcich sa na vybranom pracovisku, zhodnotenie postupov, ktoré sa v súčasnoti využívajú. Následne bude vypracovaný návrh postupu na efetkívne riešenie uvedených situácií.
Zrušeno: ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení