Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Riešenie záťažových situácií na pracovisku
State of topic: approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Management - FEM
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je, na základe zadefinovania záťažových situácií vyskytujúcich sa na vybranom pracovisku, zhodnotenie postupov, ktoré sa v súčasnoti využívajú. Následne bude vypracovaný návrh postupu na efetkívne riešenie uvedených situácií.
Cancelled: yes

There are no limitations of the topic