Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Inovatívne prístupy k formovaniu pracovného prostredia
State of topic: approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Management - FEM
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť súčasné prístupy k formovaniu pracovného prostredia vo vybranom podniku a návrhnúť postupy, ktoré vychádzajú zo súčasných potrieb organizácie a najmä jej zamestnancov.
Cancelled: yes

There are no limitations of the topic