Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Faktory udržateľnosti rodinného podnikania v SR
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko:
Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie pripravenosti rodinného podniku na zvládnutie procesu generačnej výmeny z hľadiska faktorov, ktoré tento proces ovplyvňujú, v záujme udržateľnosti rodinného podnikania do budúcnosti.
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia