Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Faktory udržateľnosti rodinného podnikania v SR
Stav témy: schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko: Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie pripravenosti rodinného podniku na zvládnutie procesu generačnej výmeny z hľadiska faktorov, ktoré tento proces ovplyvňujú, v záujme udržateľnosti rodinného podnikania do budúcnosti.
Zrušené: áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia