Přehled vypsaných témat - Katedra manažmentu (FEM)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Zelená logistika v manažmente poľnohospodárskych podnikov
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště: Katedra manažmentu (FEM)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Abstrakt: Ochrana životného prostredia je jednou z hlavných tém súčasnosti. Environmentálne prístupy zatiaľ nie sú samozrejmosťou, ale podniky sú viazané legislativou plniť ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky a zdieľať víziu Envirostratégie 2030, ktorou je dosiahnutie lepšiej kvality životného prostredia a udržateľné obehové hospodárstvo, založené na dôslednej ochrane zložiek životného prostredia a využívajúce čo najmenej neobnoviteľných prírodných zdrojov a nebezpečných látok. Oblasti, ktoré budú v rámci ochrany životného prostredia na Slovensku prioritizované, sú problematika odpadového hospodárstva kvality ovzdušia atď. Poľnohospodárstvo je odvetvím, ktoré výrazne ovplyvňuje ekologickú stopu, to znamená, že poľnohospodári, svojím environmentálnym prístupom dokážu významne prispievať k udržateľnosti rozvoja.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení