Summary of topics offered - Department of Regional Bioenergy (FESRD)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Využitie lignocelulózovej biomasy na produkciu bioplynu
State of topic:
approved (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Regional Bioenergy - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Summary:
Záverečná práca experimentálneho charakteru zameranú na štúdium možností využitia lignocelulózovej biomasdy na výrobu bioplynu. Budú realizované pokusy v podmienkach bioplynovej stanice využijúc experimentálny fermentor s objemom 100 l. Hodnotené budú metódy a parametre predprípravy vstupného substrátu, výsledky základných analýz biomasy, ako aj množstvo a kvalita produkovaného bioplynu.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-EMG Environmental Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
FESRD
U15-0141-I Small energetic systems