Přehled vypsaných témat - Katedra manažmentu (FEM)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Inovácie ako faktor udržateľnosti poľnohospodárskej výroby
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště:
Katedra manažmentu (FEM)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Prejavom snahy poľnohospodárskych podnikov o udržateľnosť je implementácia nástrojov riadenia v súlade s výzvami technologického pokroku a environmentálnym smerovaním spoločnosti.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení