Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Pracovné vzťahy a kvalita pracovného života v podnikoch
State of topic:
approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department:
Department of Management - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Summary:
Zamestnanci vstupujú do komplikovanej siete vzťahov, ktorých kvalita je otázkou kompetencií a preferencií manažmentu.

There are no limitations of the topic