Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Pracovné vzťahy a kvalita pracovného života v podnikoch
State of topic:
approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Management - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Zamestnanci vstupujú do komplikovanej siete vzťahov, ktorých kvalita je otázkou kompetencií a preferencií manažmentu.

There are no limitations of the topic