Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Pracovné vzťahy a kvalita pracovného života v podnikoch
State of topic: approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Management - FEM
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Summary: Zamestnanci vstupujú do komplikovanej siete vzťahov, ktorých kvalita je otázkou kompetencií a preferencií manažmentu.

There are no limitations of the topic