Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Pracovné vzťahy a kvalita pracovného života v podnikoch
Stav témy: schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Abstrakt: Zamestnanci vstupujú do komplikovanej siete vzťahov, ktorých kvalita je otázkou kompetencií a preferencií manažmentu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia