Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Pracovné vzťahy a kvalita pracovného života v podnikoch
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Zamestnanci vstupujú do komplikovanej siete vzťahov, ktorých kvalita je otázkou kompetencií a preferencií manažmentu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia