Přehled vypsaných témat - Katedra manažmentu (FEM)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Logistika v manažmente poľnohospodárskych podnikov
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště: Katedra manažmentu (FEM)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Abstrakt: Prínosom logistiky je optimalizácia vecnej, priestorovej a časovej diferenciácie výroby a spotreby. Vedie k úspore nákladov, zníženiu stavu zásob, zvýšeniu hospodárnosti a zisku. Poľnohospodárska výroba má svoje špecifiká, ktoré sú jej slabou stránkou a robia ju zraniteľnou. Manažmenty podnikov, aplikáciou správnych nástrojov, dokážu zachovať udržateľnosť rozvoja.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení