Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza produkčnej schopnosti rýchlorastúcej dreviny rodu Populus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Stav tématu:
schváleno (Ing. Martin Prčík, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Martin Prčík, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Ing. Martin Prčík, PhD.
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je analýza a zhodnotenie produkcie biomasy nadzemných orgánov rýchlorastúcej dreviny rodu Populus (talianske odrody Monviso, Pegaso, AF-2 a Sirio). Študent v práci zhodnotí tvorbu biomasy suchej hmoty na konci 1. a 2. vegetačného roku štvrtého trojročného pestovateľského cyklu.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-EMZ environmentálny manažment

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.