Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Analýza produkčnej schopnosti pereniálnej trávy rodu Miscanthus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
State of topic: approved (Ing. Martin Prčík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Martin Prčík, PhD.
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Environmental Management - FESRD
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Martin Prčík, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je analýza a zhodnotenie dynamiky rastu porastu energetickej byliny rodu Miscanthus, genotyp Miscanthus sinensis Tatai, v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného Slovenska. Študent v diplomovej práci spracuje informácie o dynamike rastu porastu v jedenástom roku (2020). Dynamika rastu porastu (založeného v roku 2010) bude vyjadrená na základe informácií o vybraných rastových parametroch a produkčnej schopnosti na konci vegetačného obdobia. Výsledky študent spracuje v dvojtýždňových intervaloch (14 dní) počas celého vegetačného obdobia sledovanej energetickej byliny.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-EMG Environmental Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.