Přehled vypsaných témat - Katedra manažmentu (FEM)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Digitalizácia a automatizácia v slovenskom poľnohospodárstve
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště: Katedra manažmentu (FEM)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Abstrakt: Podnikanie v poľnohospodárstve je v porovnaní s inými odvetviami náročnejšie. Poľnohospodárska výroba je citlivá na klimatické zmeny a ich dopady na ekonomickú výkonnosť. Poľnohospodári čelia mnohým výzvam. Tá najväčšia je byť ekonomicky efektívny a zároveň ohľaduplný voči zvieratám, pôde aj ľuďom. Možnosťou ako zdolávať výzvy a zachovať udržateľnosť je využívanie výdobytkov technologického pokroku.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení