Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Digitalizácia a automatizácia v slovenskom poľnohospodárstve
State of topic: approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Management - FEM
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Summary: Podnikanie v poľnohospodárstve je v porovnaní s inými odvetviami náročnejšie. Poľnohospodárska výroba je citlivá na klimatické zmeny a ich dopady na ekonomickú výkonnosť. Poľnohospodári čelia mnohým výzvam. Tá najväčšia je byť ekonomicky efektívny a zároveň ohľaduplný voči zvieratám, pôde aj ľuďom. Možnosťou ako zdolávať výzvy a zachovať udržateľnosť je využívanie výdobytkov technologického pokroku.

There are no limitations of the topic