Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Digitalizácia a automatizácia v slovenskom poľnohospodárstve
State of topic:
approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Management - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Summary:
Podnikanie v poľnohospodárstve je v porovnaní s inými odvetviami náročnejšie. Poľnohospodárska výroba je citlivá na klimatické zmeny a ich dopady na ekonomickú výkonnosť. Poľnohospodári čelia mnohým výzvam. Tá najväčšia je byť ekonomicky efektívny a zároveň ohľaduplný voči zvieratám, pôde aj ľuďom. Možnosťou ako zdolávať výzvy a zachovať udržateľnosť je využívanie výdobytkov technologického pokroku.

There are no limitations of the topic