Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Digitalizácia a automatizácia v slovenskom poľnohospodárstve
Stav témy: schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko:
Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Podnikanie v poľnohospodárstve je v porovnaní s inými odvetviami náročnejšie. Poľnohospodárska výroba je citlivá na klimatické zmeny a ich dopady na ekonomickú výkonnosť. Poľnohospodári čelia mnohým výzvam. Tá najväčšia je byť ekonomicky efektívny a zároveň ohľaduplný voči zvieratám, pôde aj ľuďom. Možnosťou ako zdolávať výzvy a zachovať udržateľnosť je využívanie výdobytkov technologického pokroku.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia