Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Digitalizácia a automatizácia v slovenskom poľnohospodárstve
Stav témy: schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko: Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Abstrakt: Podnikanie v poľnohospodárstve je v porovnaní s inými odvetviami náročnejšie. Poľnohospodárska výroba je citlivá na klimatické zmeny a ich dopady na ekonomickú výkonnosť. Poľnohospodári čelia mnohým výzvam. Tá najväčšia je byť ekonomicky efektívny a zároveň ohľaduplný voči zvieratám, pôde aj ľuďom. Možnosťou ako zdolávať výzvy a zachovať udržateľnosť je využívanie výdobytkov technologického pokroku.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia