Přehled vypsaných témat - Katedra manažmentu (FEM)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Environmentálny pilier spoločenskej zodpovednosti poľnohospodárskych podnikov
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště: Katedra manažmentu (FEM)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Abstrakt: Slovensko v roku 2017 podľa hodnoty Indexu environmentálnej výkonnosti (EPI) patrilo medzi 30 krajín s najkvalitnejším životným prostredím. Problémom však je, že Slovenská ekonomika spotrebúva viac prírodných zdrojov na obyvateľa, ako je ich kapacita tvoriť tieto zdroje. Je v kompetencii manažmentov poľnohospodárskych podnikov využiť nástroje environmentálneho riadenia a prejaviť tak akceptáciu zodpovednosti za udržateľnosť rozvoja.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení