Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Environmentálny pilier spoločenskej zodpovednosti poľnohospodárskych podnikov
State of topic: approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Management - FEM
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Summary: Slovensko v roku 2017 podľa hodnoty Indexu environmentálnej výkonnosti (EPI) patrilo medzi 30 krajín s najkvalitnejším životným prostredím. Problémom však je, že Slovenská ekonomika spotrebúva viac prírodných zdrojov na obyvateľa, ako je ich kapacita tvoriť tieto zdroje. Je v kompetencii manažmentov poľnohospodárskych podnikov využiť nástroje environmentálneho riadenia a prejaviť tak akceptáciu zodpovednosti za udržateľnosť rozvoja.

There are no limitations of the topic