Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Environmentálny pilier spoločenskej zodpovednosti poľnohospodárskych podnikov
Stav témy: schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko: Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Abstrakt: Slovensko v roku 2017 podľa hodnoty Indexu environmentálnej výkonnosti (EPI) patrilo medzi 30 krajín s najkvalitnejším životným prostredím. Problémom však je, že Slovenská ekonomika spotrebúva viac prírodných zdrojov na obyvateľa, ako je ich kapacita tvoriť tieto zdroje. Je v kompetencii manažmentov poľnohospodárskych podnikov využiť nástroje environmentálneho riadenia a prejaviť tak akceptáciu zodpovednosti za udržateľnosť rozvoja.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia