Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Podmienky pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva a záhradníctva na Slovensku
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Abstrakt:
Sociálne poľnohospodárstvo je definované ako súhrn činností využívajúcich poľnohospodárske zdroje na tvorbu prostredia pre znevýhodnené osoby a verejnosť s cieľom zamestnania, sociálneho začlenenia, vzdelávania a voľnočasových aktivít. Podmienky pre jeho rozvoj vytvára nová agro-sociálna paradigma a koncept multifunkčného poľnohospodárstva. Inovatívne aktivity sociálneho poľnohospodárstva by mohli na Slovensku pomôcť pri riešení spoločenských a sociálnych problémov vidieka ako vysoká agrárna nezamestnanosť a nezamestnanosť osôb s nízkym vzdelaním. Iniciatívy sociálneho poľnohospodárstva a jeho podpora v Európe sú rôznorodé. Na Slovensku sa sociálnemu poľnohospodárstvu začali venovať obce, neziskové organizácie a poľnohospodárske podniky. Cieľom bakalárskej práce je zadefinovanie základných pojmov a vymedzenie problematiky na Slovensku.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.