Přehled vypsaných témat - Katedra manažmentu (FEM)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Diverzita na pracovisku
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště: Katedra manažmentu (FEM)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie uplatňovania manažmentu diverzity vo vybranom podniku. Následne budú navrhnuté postupy na zlepšenie súčasného stavu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení