Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Moderné prístupy sledovania vplyvu aróm na emócie spotrebiteľov
State of topic:
approved (doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Jakub Berčík, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Marketing and Trade - FEM
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Ing. Jakub Berčík, PhD.
Summary:
Práca pojednáva o využití moderných neinvazívnych technológií pri hodnotení vplyvu aróm na emócie spotrebiteľov. Uvádza niekoľko definícií pojmu aróma marketingu a sumarizuje základné teoretické poznatky z tejto oblasti. Popisuje základné a najnovšie výskumné metódy v oblasti biometrických metód – ich charakteristiky a možnosti využitia. Nadväzujúc na tieto poznatky popisuje jednotlivé možnosti skúmania pri tvorbe a overovaní účinnosti aromatizácie.

There are no limitations of the topic