Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Aróma marketing a možnosti jeho uplatnenia vo vybranom podniku služieb
State of topic: approved (doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Jakub Berčík, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Marketing and Trade - FEM
Max. no. of students:--
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Jakub Berčík, PhD.
Summary:
Práca pojednáva o význame a využití arómachológie vo vybranom podniku služieb. Uvádza niekoľko definícií pojmu arómachológia a sumarizuje základné teoretické poznatky z tejto oblasti. Popisuje viaceré možnosti jej uplatnenia v praxi. Praktická časť práce popisuje relatívne nové možnosti skúmania účinnosti vybraných typov aromatických zlúčenín za účelom zvýšenia predaja.

There are no limitations of the topic