Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Časový manažment v práci manažéra
State of topic: approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Management - FEM
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je na základe vybraných faktorov posúdiť schopnosť manažéra konkrétnej organizácie riadiť svoj čas. Výsledkom bude návrh konkrétneho postupu pri plánovaní času so snahou o elimináciu zlodejov času.

There are no limitations of the topic