Přehled vypsaných témat - Katedra manažmentu (FEM)

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Pracovné porady ako nástroj efektívnej komunikácie v podniku
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště:
Katedra manažmentu (FEM)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je posúdiť efektívnosť pracovných porád ako dôležitého nástroja komunikácie v podniku.
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení