Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Pracovné porady ako nástroj efektívnej komunikácie v podniku
State of topic: approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Management - FEM
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je posúdiť efektívnosť pracovných porád ako dôležitého nástroja komunikácie v podniku.
Cancelled: yes

There are no limitations of the topic