Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Pracovné porady ako nástroj efektívnej komunikácie v podniku
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko:
Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je posúdiť efektívnosť pracovných porád ako dôležitého nástroja komunikácie v podniku.
Zrušené: áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia