Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Pracovné porady ako nástroj efektívnej komunikácie v podniku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko: Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je posúdiť efektívnosť pracovných porád ako dôležitého nástroja komunikácie v podniku.
Zrušené: áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia