Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Produkčné a vývojové tendencie vo vybranej komoditnej vertikále
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economics - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Hlavným cieľom práce je charakterizovať vývoj na trhu a jeho trendy u vybranej komodity v Slovenskej republike a EU. V práci budú analyzované ekonomické súvislosti komoditného trhu, vyhodnotenie aspektov tohto trhu, medzi ktoré patrí napríklad vývoj spotreby a výroby, vývoj cien komodity, ale aj zahraničný obchod s touto komoditou. Údaje budú čerpané z databáz Eurostatu, FAO, OECD a USDA.

There are no limitations of the topic