Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Kalkulácie nákladov a ich využívanie vo vybranom podniku
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economics - FEM
Max. no. of students:
--
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary:
Bakalárska práca sa bude zameriavať na analýzu systému kalkulácií nákladov v konkrétnych podmienkach vybraného podniku a jeho využívanie pri riadení nákladov a ekonomickom rozhodovaní. Hlavným cieľom bakalárskej práce je skúmanie kalkulačného systému nákladov vo vybranom podniku vrátane jeho využívania pri ekonomickom rozhodovaní a možný návrh presnejšieho spôsobu stanovenia nákladov na kalkulačnú jednotku.

There are no limitations of the topic