Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Trendy v úrovni cien poľnohospodárskych a potravinárskych komodít
State of topic: approved (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economics - FEM
Max. no. of students:--
Academic year:
2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
Summary:
Cieľom práce je zhodnotiť situáciu a trendy v komoditných cenách na svetových trhoch. Práca sa venuje základným informáciám o vybraných komoditách a ich prínose pre ekonomiku pestovateľských krajín. Údaje budú čerpané z databáz Eurostatu, FAO, OECD a USDA.

There are no limitations of the topic