Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Dopady klimatických zmien na poľnohospodárstvo
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economics - FEM
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Pôsobenie zmeny klímy na svetovú poľnohospodársku produkciu, ako aj nepriame zmeny vo využívaní pôdy vyvolané energetickými politikami sú dôležitými súčasťami aktuálnej ekonomickej reality. Cieľom práce bude zhodnotenie štrukturálnych dôsledkov zmien klímy na sektor poľnohospodárstva v Slovenskej republike

There are no limitations of the topic