Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Analýza spotrebiteľského správania vybranej ekonomickej skupiny
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economics - FEM
Max. no. of students:
--
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
Summary:
Cieľom práce bude poukázať na dôležitosť spotrebiteľského správania, jeho skúmania a faktory, ktoré ho najviac ovplyvňujú a zároveň, na základe výsledkov, nadobudnutých vyhodnotením realizovaného výskumu charakterizovať správanie vybranej spotrebiteľskej skupiny. Údaje sú získané zo Štatistického úradu Slovenskej republiky, FAO, OECD a Eurostatu.

There are no limitations of the topic