Summary of topics offered - Department of Public Administration (FESRD)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Implementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom meste
State of topic: approved (Ing. Maroš Valach, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Public Administration - FESRD
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Cieľom bakalárskej práce bude zhodnotenie procesu implementácie rozvojových projektov a spôsobov ich financovania vo vybranej miestnej samospráve. Pozornosť bude venovaná identifikácii rozvojových projektov, procesu ich implementácie, analýze foriem financovania, ako aj zhodnoteniu výhod a nevýhod jednotlivých foriem financovania. Analýza implementácie projektov vyústi do SWOT analýzy. V bakalárskej práci budú identifikované kľúčové problémy spojené s rozvojovými projektmi a spracované návrhy na zlepšenie.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.