Summary of topics offered - Department of Public Administration (FESRD)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Zabezpečovanie miestnych verejných služieb vo vybranej miestnej samospráve
State of topic:
approved (Ing. Maroš Valach, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Maroš Valach, PhD.
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Public Administration - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Ing. Maroš Valach, PhD.
Summary:
Cieľom bakalárskej práce bude v súčasných podmienkach zhodnotiť a komparovať formy zabezpečovania vybraných miestnych verejných služieb vo vybranej samospráve. Súčasťou práce bude analýza vývoja a komparácia výdavkov na zabezpečenie miestnych verejných služieb prostredníctvom benchmarkingových indikátorov. Pozornosť bude venovaná zhodnoteniu spokojnosti občanov s kvalitou poskytovaných služieb. Výstupom budú konkrétne návrhy pre zlepšenie súčasného stavu. Pri spracovaní bakalárskej práce budú využité primárne aj sekundárne zdroje údajov.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.