Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Kalkulácia ako nástroj pre stanovenie ceny výrobkov
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economics - FEM
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
Summary:
Predmetom diplomovej práce je návrh kalkulačného systému pre vybraný podnik, ktorý by mohol slúžiť ako podklad pre rozhodovanie o cenách. Práca bude analyzovať situáciu v oblasti kalkulácií nákladov vo firme a bude skúmať podnikové náklady vo vzťahu k cenovým kalkuláciám. V práci sa pokúsime navrhnúť kalkuláciu ceny u určitého typu výrobku zo sortimentu analyzovanej firmy. Potrebné údaje budú čerpané z účtovníctva firmy ako aj vnútropodnikovej evidencie. Hlavným cieľom práce je analýza nákladov spoločnosti a ich zhodnotenie, a návrh kalkulácie ceny pri stanovení predajnej ceny tovaru.

There are no limitations of the topic