Přehled vypsaných témat - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Zhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióne
Stav tématu: schváleno (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Michal Cifranič, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Michal Cifranič, PhD.
Abstrakt: Cieľom tejto práce bude analyzovať, popísať a zhodnotiť vplyv a dopady participácie občanov na riadení vecí verejných a spoločnom rozhodovaní vo vybranom regióne. V práci bude potrebné poukázať na možnosti a nástroje, prostredníctvom ktorých sa občania zapájajú do procesu participácie vo verejnej správe so zameraním na samosprávu. Dôležité bude aj identifikovať pozitíva a bariéry, ktoré počas tejto spolupráce vznikajú. V záveroch bude potrebné navrhnúť možnosti zlepšenia a možné inovatívne spôsoby participácie.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.