Summary of topics offered - Department of Public Administration (FESRD)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Zhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióne
State of topic:
approved (Ing. Maroš Valach, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Michal Cifranič, PhD.
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Public Administration - FESRD
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Ing. Michal Cifranič, PhD.
Summary:
Cieľom tejto práce bude analyzovať, popísať a zhodnotiť vplyv a dopady participácie občanov na riadení vecí verejných a spoločnom rozhodovaní vo vybranom regióne. V práci bude potrebné poukázať na možnosti a nástroje, prostredníctvom ktorých sa občania zapájajú do procesu participácie vo verejnej správe so zameraním na samosprávu. Dôležité bude aj identifikovať pozitíva a bariéry, ktoré počas tejto spolupráce vznikajú. V záveroch bude potrebné navrhnúť možnosti zlepšenia a možné inovatívne spôsoby participácie.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.