Prehľad vypísaných tém - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióne
Stav témy: schválené (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Michal Cifranič, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra verejnej správy - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Michal Cifranič, PhD.
Abstrakt: Cieľom tejto práce bude analyzovať, popísať a zhodnotiť vplyv a dopady participácie občanov na riadení vecí verejných a spoločnom rozhodovaní vo vybranom regióne. V práci bude potrebné poukázať na možnosti a nástroje, prostredníctvom ktorých sa občania zapájajú do procesu participácie vo verejnej správe so zameraním na samosprávu. Dôležité bude aj identifikovať pozitíva a bariéry, ktoré počas tejto spolupráce vznikajú. V záveroch bude potrebné navrhnúť možnosti zlepšenia a možné inovatívne spôsoby participácie.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.