Summary of topics offered - Department of Public Administration (FESRD)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Zhodnotenie pripravenosti systému krízového manažmentu vo vybranom regióne
State of topic:
approved (Ing. Maroš Valach, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Public Administration - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Ing. Michal Cifranič, PhD.
Summary:
Cieľom diplomovej práce je analyzovať a zhodnotiť systém krízového manažmentu vo vybranom regióne a jeho pripravenosť v prípade vzniku krízových situácií. V práci bude možné vybrať súbor obcí v skúmanom regióne a porovnať ich dokumentovú základňu, informovanosť, cesty a postupy krízového riadenia. Zároveň bude potrebné popísať dôsledky vybranej krízovej situácie a jej možnosti a spôsoby finančnej kompenzácie orientovanej na občanov vo zvolenej obci v rámci regiónu.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RVT Rural Development and Development of Rural Tourism

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.