Summary of topics offered - Department of Public Administration (FESRD)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Rozvojový potenciál mesta Žilina a možnosti jeho aktivizácie
State of topic: approved (Ing. Maroš Valach, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Public Administration - FESRD
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Summary: Cieľom práce je zhodnotiť rozvojový potenciál mesta Žilina, konkrétne prírodný potenciál, demografické predpoklady, ekonomickú základňu, súčasti technickej a sociálnej infraštruktúry a riadenie samosprávy a následne jeho význam pre socio - ekonomický rozvoj obce. Práca poskytne kvantifikáciu a kvalitatívny aspekt zhodnotenia rozvojového potenciálu mesta Žilina a navrhne možnosti aktivizácie existujúcich rozvojových zdrojov.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.