Prehľad vypísaných tém - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Rozvojový potenciál mesta Žilina a možnosti jeho aktivizácie
Stav témy: schválené (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra verejnej správy - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je zhodnotiť rozvojový potenciál mesta Žilina, konkrétne prírodný potenciál, demografické predpoklady, ekonomickú základňu, súčasti technickej a sociálnej infraštruktúry a riadenie samosprávy a následne jeho význam pre socio - ekonomický rozvoj obce. Práca poskytne kvantifikáciu a kvalitatívny aspekt zhodnotenia rozvojového potenciálu mesta Žilina a navrhne možnosti aktivizácie existujúcich rozvojových zdrojov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.