Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Agroturistika, ako predmet podnikania
State of topic:
approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Management - FEM
Max. no. of students:
2
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Predmetom bakalárskej práce je charakteristika a zhodnotenie vybraného podnikateľského subjektu, podnikateľského prostredia, v ktorom podnikatelia pôsobia a charakteristika problémov z neho vyplývajúcich. Zhodnotenie dosiahnutých ekonomických výsledkov, ako aj podiel tržieb agroturistických služieb na celkových výsledkoch vybraného podniku. Z výsledkov analýzy budú navrhnuté odporúčania na ďalšie vylepšovanie činnosti turistických služieb.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-MAP Business Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.