Přehled vypsaných témat - Katedra manažmentu (FEM)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Agroturistika, ako predmet podnikania
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště:
Katedra manažmentu (FEM)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Predmetom bakalárskej práce je charakteristika a zhodnotenie vybraného podnikateľského subjektu, podnikateľského prostredia, v ktorom podnikatelia pôsobia a charakteristika problémov z neho vyplývajúcich. Zhodnotenie dosiahnutých ekonomických výsledkov, ako aj podiel tržieb agroturistických služieb na celkových výsledkoch vybraného podniku. Z výsledkov analýzy budú navrhnuté odporúčania na ďalšie vylepšovanie činnosti turistických služieb.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-MAP manažment podniku

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.