Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Agroturistika, ako predmet podnikania
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko:
Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Predmetom bakalárskej práce je charakteristika a zhodnotenie vybraného podnikateľského subjektu, podnikateľského prostredia, v ktorom podnikatelia pôsobia a charakteristika problémov z neho vyplývajúcich. Zhodnotenie dosiahnutých ekonomických výsledkov, ako aj podiel tržieb agroturistických služieb na celkových výsledkoch vybraného podniku. Z výsledkov analýzy budú navrhnuté odporúčania na ďalšie vylepšovanie činnosti turistických služieb.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MAP manažment podniku

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.