Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Medzinárodné podnikanie a jeho využitie v konkrétnom podniku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko:
Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov:2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je teoretické vymedzenie podstaty medzinárodného podnikania a jeho foriem. Na konkrétnom podniku poukázať na možnosti využitia niektorých foriem medzinárodného podnikania, na výhody a možné nevýhody, resp. komparovať vývoj medzinárodného podniku s podnikom, ktorý nie je zapojený do procesu internacionalizácie.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-MAP manažment podniku

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.