Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Pripravenosť vybraného podnikateľského subjektu na riešenie krízových situácií
State of topic: approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Management - FEM
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
Summary: Predmetom štúdia bude vybraný podnik z hľadiska jeho pripravenosti na riešenie nerovnovážnych stavov a krízových situácií v špecifickom prostredí. Na detaile opisu činností podnikových manažmentov, písomnej dokumentácie a prijatých rozhodnutí sa zhodnotí pripravenosť vybraného podniku na riešenie krízových stavov v špecifickom prostredí. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť pripravenosť podniku na riešenie krízových situácií, poukázať na existenciu rizík a zároveň navrhnúť opatrenia na ich elimináciu v podnikateľskom prostredí.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-MAP Business Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.