Přehled vypsaných témat - Katedra manažmentu (FEM)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Rozvoj cestovného ruchu - turizmus vo vybranom regióne
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra manažmentu (FEM)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca bude zameraná na rozvoj turizmu vo vybranom regióne. Jej úlohou bude zhodnotiť význam turizmu, navrhnúť opatrenia na odstránenie nedostatkov a navrhnúť opatrenia na skvalitnenie služieb pre jeho ďalší rozvoj.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-MAP manažment podniku

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.